An error occurred: Code: 3708 Reason: 'Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. : rpcserver(3)(return from eval) :[ in function getAgentAvail {evaled string: getAgentAvail(returnArr(1)(0))}{returnArr(1)(0) was Dictionary} (TypeName was: Empty)]'


Klik op het logoMKB OK KeurmerkSMS Gedragscode
Neeltje Sun helpt via SMS

Toekomst voorspelling door waarzeggers

Van oudsher is de mens al geinteresseerd in de toekomst. "Wat brengt de toekomst mij" is waarschijnlijk de meest gestelde vraag bij ons op de lijn. Soms zijn de vragen wat specifieker en richten ze zich op een bepaald onderwerp zoals de liefde of het verloop van een ziekte. Waarzeggers of waarzegsters kunnen u in grote lijnen, maar soms ook heel concreet meer vertellen over uw toekomst.

Onze waarzeggers gebruiken verschillende methoden om op uw vragen een helder antwoord te krijgen. Bekend en heel populair is bijvoorbeeld astrologie. Hierbij wordt aan de hand van de sterren en planeten gekeken naar wat er zich zal afspelen. Buiten astrologie kennen we onder andere numerologie, handschriftlezen, kaartleggen en nog veel meer. De gebruikte methode is afhankelijk van de spirituele gave(n) van de consulent. Op onze lijn worden de kaarten veel gebruikt. Een kaartlegster kan aan de hand van de kaarten, eventueel in combinatie met een andere vaardigheid, zien waar u de komende tijd rekening mee moet en kunt houden.

Klik hier voor een overzicht van onze consulenten. In de beschrijving van een consulent kunt u zien of deze voor het waarzeggen gebruikt maakt van de kaarten of dat deze een andere vorm toepast.

Alle teksten opn deze pagina en website zijn auteursrechtelijk beschermd
Misbruik wordt via een civiele procedure bestraft.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder aktenummer 81/2006.
Op te vragen bij de afdeling civiel recht paleis van justitie te Den Haag

Momenteel direct beschikbaar
Aanwezige consulenten maar nomenteel bezet