An error occurred: Code: 3708 Reason: 'Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. : rpcserver(3)(return from eval) :[ in function getAgentAvail {evaled string: getAgentAvail(returnArr(1)(0))}{returnArr(1)(0) was Dictionary} (TypeName was: Empty)]'


Klik op het logoMKB OK KeurmerkSMS Gedragscode

Paralijn, goed bereikbaar en veel beschikbare consulenten

Een paralijn is een verzamelplaats van paranormaal begaafde mensen die zich inzetten om met hun gave mensen te helpen. Met hun vermogens, denk aan helderziendheid, heldervoelendheid of aurareading, kunnen zij direct intunen op specifieke problemen. Door een intensief contact met u krijgen zij kennis van zaken die voor u niet direct helder zijn. De kennis wordt met u gedeeld maar op zo'n manier dat u hiermee zelf iets kunt doen om uw probleem aan te pakken en/of te verhelpen.

Als u dit wenst kan een paragnost van paralijn u helpen om een specifiek probleem dieper met u te bespreken. Met zijn of haar hulp is het voor u misschien mogelijk om uw geliefde terug te krijgen of de band met uw kinderen te versterken. Wilt u weten wat de toekomst voor u te bieden heeft? Laat dan de kaarten voor u leggen of vraag aan één van onze astrologen wat er voor u in de sterren geschreven staat.

Alle teksten opn deze pagina en website zijn auteursrechtelijk beschermd
Misbruik wordt via een civiele procedure bestraft.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder aktenummer 81/2006.
Op te vragen bij de afdeling civiel recht paleis van justitie te Den Haag

Momenteel direct beschikbaar
Aanwezige consulenten maar nomenteel bezet