An error occurred: Code: 3708 Reason: 'Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. : rpcserver(3)(return from eval) :[ in function getAgentAvail {evaled string: getAgentAvail(returnArr(1)(0))}{returnArr(1)(0) was Dictionary} (TypeName was: Empty)]'


Klik op het logoMKB OK KeurmerkSMS Gedragscode

Vinden wij geluk met geld?

U en ik hebben er elke dag mee te maken: geld. Het is een constante factor die ons leven stuurt en voor een groot deel ons humeur bepaalt. Het einde van de maand, voor veel mensen nog de periode waarin het salaris wordt gestort, is een periode van opluchting. Tegelijkertijd ook weer de periode daaraan voorafgaand waar geld weer schaars wordt en het geluk een deukje oploopt. We voelen ons immers gelukkiger als we voldoende geld hebben.

Een van de meest gestelde vragen op onze lijn is “Hoe ziet mijn financiële toekomst er de komende maanden uit?”. Vaak is daar in grote lijnen wel antwoord op te geven ook al zijn er veel factoren die de uitkomst direct beïnvloeden. Denk eens aan de inmiddels failliete winkelketens als V&D en de in betalingsnood verkerende Perry Sport keten. De medewerkers zijn vrij onverwacht in een vrije val gekomen door gebrek aan inzicht en onvermogen om anders te denken. Weten wat u te wachten staat kan noodzakelijk zijn. Bel een consulent op onze lijn en zorg dat u zelf uw financiële geluk ter handen neemt!

Momenteel direct beschikbaar
Aanwezige consulenten maar nomenteel bezet